Koľko trvá odoslanie peňazí do zahrančia?

Olesya Mets
28.12.21
4 minute read

Posielate peniaze rodine či známemu alebo sa chystáte zaplatiť za ubytovanie? Prevod peňazí v rámci Slovenska býva častokrát rýchly. Ako je to však v prípade prevodov do zahraničia?

Ak plánujete odosielať peniaze mimo Slovenska, táto a mnohé iné otázky vás určite zaujímajú. V článku si povieme, ako rýchly je prevod SEPA aj non-SEPA a na čo všetko by ste pri zadávaní prevodu nemali zabudnúť.

Povieme si aj o alternatíve, Wise, s ktorým sú prevody vždy rýchle a poplatky za prevod transparentné.

Založte si bezplatný účet Wise
už za pár minút 🚀

Ako dlho trvá prevod do zahraničia?

Pri bežných bankových prevodoch do zahraničia treba rozlišovať dva druhy: SEPA a non-SEPA prevody. Pozrime sa na to, aký je v nich rozdiel.

Trvanie SEPA platieb

SEPA platby sú iniciatívou Európskej únie na uľahčenie a zjednotenie platieb. V podstate ide o medzinárodné platby v rámci priestorov SEPA, ktorých prevod je zjednodušený. Prevody SEPA sa týkajú najmä členských štátov EÚ, v zozname sú však aj nečlenské krajiny (napr. Bulharsko, Veľká Británia, Chorvátsko) aj krajiny mimo EÚ (Nórsko, Švajčiarsko, Island…). Nezáleží preto na tom, cez ktorú banku plánujete odosielať patbu, SEPA platby sú využívané každou slovenskou bankou.

Aj keď sú platby SEPA medzinárodné, vďaka zjednoteniu sú považované za domáce. Maximálna doba prevodu sú 2 pracovné dni.¹

Trvanie pri non-SEPA prevodoch

Ak plánujete odoslať platbu mimo priestoru SEPA, a teda v inej mene ako euro, ide o bežnú zahraničnú platbu. To, ako rýchlo sa peniaze dostanú k príjemcovi závisí napríklad od toho, kam a odkiaľ peniaze posielate, od meny či iných faktorov.
Na takéto prevody sa využíva metóda SWIFT. Transfer sa v tomto prípade netýka iba bánk prijímateľa a odosielateľa; transfer zahŕňa aj banky tretích strán, ktoré pomáhajú tento prevod sprostredkovať.

Nemal by byť bankový prevod okamžitý?

Ak zvyknete posielať peniaze v rámci Slovenska, resp. v rámci tej istej banky, tieto prevody sú zvyčajne rýchle. Ak však posielate peniaze mimo Slovenska, tento čas býva dlhší. Každá banka si stanovuje čas na prevod podľa seba. V tabuľke nižšie uvádzame približné trvanie bankových prevodov v 3 najznámejších bankách na Slovensku.

Trvanie zahraničného prevodu Cut-off čas
SLSP 2 pracovné dni (v EUR)

alebo 3 pracovné dni (v inej mene)³

Do 14:00³
VÚB Zvyčajne 5 – 7 pracovných dní² Do 14:00, ak je prevod vykonaný elektronicky

Do 15:00, ak je prevod vykonaný na pobočke⁴

Tatra banka 3 pracovné dni⁵ Do 13:00, ake prevod vykonaný na pobočke

Do 18:00, ak je prevod vykonaný elektronicky⁵

(Uvedené informácie sú platné v čase písania tohto článku. Všetky podrobnosti nájdete priamo na stránkach SLSP, VÚB a Tatra banky.)

Tieto časy ale nie sú pevne stanovené. Závisia totiž od toho, do akej krajiny peniaze posielate, akú sumu a v akej mene či cez koľko bánk musia peniaze prechádzať.

Dôležité je sledovať aj čas, do kedy musíte urobiť prevod, aby bol bankou vykonaný ešte v ten deň, tzv. cut-off čas. Ak teda vykonáte prevod po tomto čase, banka má právo začať s prevodom až nasledujúci deň, a teda váš prevod sa predĺži o ďalší deň.

💡 Prečítajte si viac o zahraničných platbách zo slovenských bánk.

Ako vykonať zahraničný prevod

Ak sa chystáte odoslať peniaze mimo Slovenska, ešte pred vykonaním prevodu nezabudnite získať tieto informácie:

 • údaje o prijímateľovi, ako meno a priezvisko či firma, IBAN (číslo účtu) a BIC/SWIFT kód,
 • sumu a menu, v ktorej peniaze posielate,
 • typ prevodu,
 • deň splatnosti,
 • údaje o odosielateľovi (meno, priezvisko, číslo účtu a i.),
 • súhlas s vykonaním prevodu.³

Každá banka môže okrem týchto údajov požadovať aj iné, doplnkové údaje. Tatra banka napríklad požaduje aj názov a adresu banky príjemcu, informáciu pre príjemcu alebo dodatočné inštrukcie pre banku.⁵

Existujú rýchlejšie možnosti medzinárodného prevodu?

Vaša banka nedisponuje menou, ktorú práve potrebujete alebo chcete peniaze poslať rýchlejšie? Najvyšší čas pozrieť sa po iných alternatívach!

Mnohí častokrát siahnu po Wise práve vďaka benefitom, ktoré ponúka. Bezplatné vedenie účtu, odosielanie a prijímanie viac ako 50 rôznych mien či odosielanie peňazí takmer po celom svete. Ak si myslíte, že problémom môže byť založenie účtu, nie je to tak. Wise multimenový účet si otvoríte v priebehu niekoľkých minút, a to úplne bezplatne. Dôležitou výhodou pri Wise prevodoch je najmä rýchlosť, keďže peniaze zvyčajne dorazia na účet príjemcu do 2 dní. Jediné, za čo budete pri transferoch platiť, je malý poplatok za prevod – ktorý si viete overiť dokonca aj bez registrácie!

Najdôležitejšou výhodou je kurz, ktorý Wise využíva. Ten vás zaujíma vtedy, ak vykonávate zahraničné platby medzi dvoma rôznymi menami. Zatiaľ čo zahraničné banky si stanovujú vlastný kurz zvýšený o prirážky, náklady banky spojené s prevodom, Wise využíva stredový kurz. Ide o reálny, kurz, ktorý je na trhu v ten deň dostupný.

Wise for sending money

Ako vykonať prevod s Wise?

Povedzme si krok za krokom, ako urobiť prevod s Wise.

Základom je mať založený účet vo Wise. Ako sme spomínali vyššie, založenie aj vedenie účtu je bezplatné a jeho otvorenie zvládne ľavou-zadnou úplne každý!

 1. Prihláste sa – využite vaše prihlasovacie údaje a prihláste sa cez tlačidlo „Log in”. Základom je dostať sa do vášho Wise konta.
 2. Hľadajte zelené tlačidlo „Send money” (odoslať peniaze) a kliknite naň.
 3. V nasledujúcej tabuľke zvolíte sumu, ktorú chcete poslať, menu, v ktorej peniaze posielate a menu prijímateľa. Môžete vidieť aj poplatok za typ transferu, ten si však viete presne nastaviť v poslednom kroku.

Okrem sumy, ktorú možno odoslať môžete nastaviť aj sumu, ktorú chcete, aby prijímateľ dostal na účet. Podľa tejto sumy sa preráta aj suma, ktorú je nutné odoslať.
Na tejto stránke nájdete aj aktuálny výmenný kurz medzi vami zvolenými menami i to, ako dlho je tento kurz garantovaný. Nájdete tu aj informáciu, kedy by mal prijímateľ dostať peniaze.

Ak chcete nastaviť pravidelné platby, s možnosťou „Schedule” viete nastaviť aj dátum a frekvenciu odosielania.

Váš výber potvrďte tlačidlom „Continue”.

 1. V ďalšej možnosti vypĺňate údaje o prijímateľovi – mail, meno a údaje, podľa toho, do akej krajiny peniaze posielate. V prípade, ak údaje o banke z akéhokoľvek dôvodu nemáte, Wise sa postará aj o transfer aj v tomto prípade – dôležité však je sledovať ďalšie pokyny, ktoré bude Wise posielať.
 2. V piatom kroku skontrolujete všetky zadané údaje. Po kontrole stlačte tlačidlo „Confirm and continue”.
 3. V poslednom kroku zvolíte typ transferu a transfer potvrdíte tlačidlom „Continue to payment”.

Na odoslanie platieb do zahraničia existuje mnoho spôsobov a ešte viac sprostredkovateľov. S Wise sú spokojní používatelia po celom svete najmä vďaka rýchlosti prevodu, ale i transparentným poplatkom a výmenným kurzom. Vyskúšajte sami, koľko peňazí ušetríte s Wise!

Začinte šetriť s Wise už dnes!

Join Wise today

Zdroje:

 1. SEPA platby
 2. Q&A – Prevod peňazí na účet v zahraničí VÚB
 3. Zahraničné platby – SLSP
 4. Zahraničné platby – VÚB
 5. Zahraničné platby – Tatra banka

Zdroje skontrolované 23. 12. 2021


Táto publikácia slúži výlučne na všeobecné informačné účely a nemá za cieľ pokryť všetky aspekty tém, ktorým sa venuje. Zámerom nie je poskytnúť radu, na ktorú by ste sa mali spoľahnúť. Pred podniknutím akýchkoľvek krokov alebo zdržaním sa akýchkoľvek krokov na základe obsahu tejto publikácie je potrebné najskôr získať odborné poradenstvo. Informácie v tejto publikácii nepredstavujú právne, daňové ani iné odborné rady spoločnosti TransferWise Limited alebo jej pridružených spoločností. Predošlé výsledky nepredstavujú budúce záruky. Neposkytujeme žiadne výslovné alebo implicitné garancie či záruky, že obsah publikácie je presný, úplný alebo aktuálny.

Wise is the smart, new way to send money abroad.

Find out more

Tips, news and updates for your location